Ekvita MB
ČeskyEnglish

Naše služby

Kontaktní informace

EKVITA MB, s.r.o.
Argentinská 738/18, 170 00 Praha 7 Tel./fax:+420 222 960 304/222 960 496
e-mail: info@ekvitamb.cz

O Společnosti

Společnost EKVITA MB, s.r.o. vznikla v roce 1996 a od té doby poskytuje aktivně služby v oblasti účetnictví a ekonomického poradenství.

V roce 1999 naše společnost rozšířila služby účtování společností v konkurzu a likvidaci pro správce konkurzních podstat a likvidátory. Součástí našich služeb je i odborné posouzení předchozího způsobu vedení účetnictví, jeho zhodnocení a případná rekonstrukce. Naše služby zahrnují i zajištění znaleckých posudků týkajících se ohodnocení aktiv podniku.

Filozofií naší společnosti je neposkytovat pouze účetní služby, ale zajistit pro naše klienty komplexní posouzení ekonomické situace a v daných případech zvolit řešení, které je optimální nejen z hlediska obchodního, ale také z hlediska daňového a právního. Naše společnost proto externě spolupracuje s řadou právníků a daňových poradců, kteří jsou připraveni v konkrétních případech navrhnout nejvýhodnější řešení jednotlivých obchodních případů.

Společnost EKVITA MB, s.r.o. je aktivní rovněž v oblasti vymáhání pohledávek a řešení případů insolvence. Se vznikem soukromých soudních exekutorů jsme rozšířili naše aktivity v této oblasti a zřídili oddělení vymáhání pohledávek, jejich evidenci a právní poradenství ve věci obchodnězávazkových vztahů, jejich zajištění a vymáhání.

Naše společnost rovněž poskytuje svým klientům služby v oblasti archivace dokumentů.